top of page

+ minke tromp 2

Art requires philosophy, just as philosophy requires art.

Otherwise, what would become of beauty?
Paul Gaugin


Het Socratisch Beeldgesprek! De mooiste aanzet tot effectieve reflectie binnen organisaties.


Moeite, weinig tijd of ruimte om sluimerende, maar wezenlijke zaken te bespreken? Noodzaak tot reflectie, maar geen idee hoe dat zinvol en effectief te laten verlopen zonder zware hei-sessies of kwetsbare processen?

In gesprekken gaat veel potentie verloren. Dingen die gezegd zouden moeten worden en waar zijn, kunnen niet altijd gezegd. Voor een bedrijf of organisatie is een goed gespreksklimaat platform voor een vitaal en rijk denkklimaat en zo wezenlijk voor een zinvolle impact van het geheel.

Samen met filosoof Minke Tromp van het Bureau voor Toegepaste Filosofie maak ik in een Socratisch Beeldgesprek zaken zichtbaar via kunst.

 

En verkennen en verhelderen aansluitend onze manier van kijken en onze gedachtes daarover. Via beeld reiken we inzichten aan die helpen om impact te vergroten. Hoe verhouden we ons tot de wereld om ons heen. Waarom kijken we zoals we kijken en wat zien we eigenlijk?

 

Beeld zegt meer dan duizend woorden en helpt deelnemers om het verhaal dat er toe doet krachtig en inspirerend over te brengen. Woorden zijn vervolgens nodig voor de collectieve kennisontwikkelingen binnen RvC's, RvB's en bedrijven als geheel. Een Socratisch Beeldgesprek  brengt effectieve reflectie en is een rijke impuls voor het gespreksklimaat.

Ook een SGB organiseren? Stuur ons gewoon een berichtje.

minke tromp.png
bottom of page